Přejít k hlavnímu obsahu
Reklama

Nová studie dokazuje, že hra s panenkami umožňuje dětem rozvíjet empatii a sociální dovednosti

Mattel
Text: Tatiana Urbanová/12.11.2020
Barbie a tým neurovědců z Cardiffské univerzity zveřejnily výsledky nové studie poprvé prováděné při využití neurovědy, jejímž cílem je prozkoumat pozitivní dopad, který má hra s panenkami na děti, a která přináší nové důkazy, že hra s panenkami aktivuje ty oblasti mozku, které umožňují dětem rozvíjet schopnosti empatie a zpracování sociálních informací i v tom případě, že si hrají samy. 
Reklama

Během posledních 18 měsíců docentka Dr. Sarah Gersonová společně s kolegy z “Centre for Human Developmental Science” na Cardiffské univerzitě využili technologii neurozobrazování k získání prvních indikací výhod hry s panenkami na úrovni mozku. Monitorováním mozkové aktivity 33 dětí ve věku od 4 do 8 let, které si hrály s celou řadou panenek Barbie, tým zjistil, že zadní horní temporální sulcus (pSTS), tudíž oblast mozku spojovaná se zpracováním sociálních informací, jako je empatie, byla aktivována, i když si dítě hrálo samo. Bylo prokázáno, že benefity plynoucí ze samostatné hry s panenkami jsou stejné pro chlapce i dívky. 

Dr. Gersonová vysvětluje: „Toto je zcela nové zjištění. Tuto oblast mozku používáme, když přemýšlíme o jiných lidech, zvláště když přemýšlíme o myšlenkách nebo pocitech jiné osoby. Panenky děti povzbuzují, aby si vytvářely své vlastní malé imaginární světy, na rozdíl od her zaměřených na řešení problémů nebo stavebnic. Povzbuzují děti, aby přemýšlely o ostatních lidech a o tom, jak by mohli vzájemně komunikovat. Fakt, že jsme se v průběhu naší studie přesvědčili o aktivaci pSTS, dokazuje, že hra s panenkami pomáhá dětem procvičovat některé sociální dovednosti, které budou v pozdějším životě potřebovat. Protože bylo prokázáno, že tato oblast mozku hraje podobnou roli i při rozvoji empatie a osvojení si sociálních dovedností na šesti kontinentech, lze tato zjištění pravděpodobně generalizovat i pro jednotlivé země. “ 

Aby bylo možné shromáždit údaje pro tuto studii, byly hry dětí rozděleny do různých sekcí, aby tým v Cardiffu mohl zachytit mozkovou aktivitu související s různými typy hry zvlášť: hra s panenkami jen dítětem samotným, hra s panenkami spolu s další osobou (výzkumným asistentem); hraní her na tabletu jen dítětem samotným a hraní her na tabletu spolu s jinou osobou (výzkumným asistentem). 

Panenky používané při testech zahrnovaly pestrou škálu Barbie panenek a byly použity různé herní sady, přičemž všechny Barbie panenky a herní sady byly navráceny do výchozích pozic dříve, než bylo zahájeno testování nějakého dítěte, aby byla zajištěna konzistence zkušeností. Hraní na tabletu bylo prováděno pomocí her, které dětem umožňují zapojit se do otevřené a kreativní hry (spíše než do hry založené na pravidlech nebo cílech), aby tyto poskytly podobný herní zážitek jako hraní s panenkami. 

Výsledky této studie dokazují, že když si děti hrály samy s panenkami, vykazovaly stejnou úroveň aktivace pSTS jako při hraní s dalšími osobami. Dalším zjištěním studie je, že když byly děti ponechány samy při hraní tabletových her, došlo k mnohem menší aktivaci pSTS, i když tyto hry zahrnovaly značný tvůrčí prvek.   

Abychom pochopili význam těchto neurovědeckých nálezů, Barbie si nechala samostatně provést globální průzkum, který kontaktoval více než 15 000 rodičů dětí ve 22 zemích. Výsledky ukázaly, že 91 procent rodičů hodnotilo empatii jako klíčovou sociální dovednost, kterou by chtěli rozvinout u svého dítěte, ale pouze 26 procent rodičů vědělo, že hra s panenkami může jejich dítěti pomoci osvojit si a rozvíjet tyto dovednosti. Během této doby trávené doma mají rodiče stále více obav, zda jejich dítě může rozvíjet své sociální dovednosti, přičemž více než dvě třetiny (70 procent) tvrdí, že jsou znepokojeni tím, že by tato izolace mohla mít nepříznivý vliv na jejich dítě a s tím, jak jejich dítě interaguje s druhými. Ovšem stejně tak 74 procent rodičů s větší pravděpodobností povzbudí své dítě, aby si hrálo s nějakou hračkou, pokud by věděli, že je prokázáno, že tímto pomáhají svému dítěti rozvíjet sociální a emocionální dovednosti, jako je empatie. 

“Jako lídři v kategorii panenek jsme vždy věděli, že hra s panenkami má na děti pozitivní vliv, ale doposud jsme neměli k dispozici neurovědecká data, která by tento pozitivní vliv prokázala," říká Lisa McKnightová, SVP a globální manažerka Barbie and Dolls, Mattel. "Výsledky tohoto výzkumu zdůrazňují, že hra s panenkami, jako je Barbie, nabízí pozitivní výhody při přípravě dětí na budoucnost prostřednictvím rozvoje sociálních dovedností, jako je empatie." Protože my chceme i nadále povzbuzovat neomezený potenciál každého dítěte, jsme hrdí na to, že můžeme nabídnout panenky, které podporují dovednosti, o nichž víme, že si jich rodiče velmi váží a že jsou určující pro budoucí emoční, akademické a společenské úspěchy dětí.” 

Michele Borbaová říká: „Nejnovější vědecké poznatky z Cardiffské univerzity a Barbie jsou mimořádné a velmi relevantní pro dobu, kterou prožíváme, vzhledem k omezené sociální interakci, kterou naše děti mohou mít. Bylo prokázáno, že děti, které si na začátku svého života osvojily empatii a sociální dovednosti, mohou dosáhnout lepších známek, déle studovat a celkově činit správnější rozhodnutí. U empatických dětí je také pravděpodobnější, že se zastanou šikanovaného dítěte a pokusí se angažovat v řešení konfliktů. Pochopení, že dětem lze pomoci rozvíjet tyto dovednosti hraním s panenkami, jako je Barbie, je pro rodiče pozoruhodným a užitečným nástrojem.” 

 Výsledky studie byly dnes zveřejněny v časopise Frontiers in Human Neuroscience pod názvem „Exploring the Benefits of Doll Play through Neuroscience (Výzkum přínosů hry s panenkami prostřednictvím neurovědy).“ Vědomi si toho, že tato studie je prvním krokem k pochopení pozitivního přínosu hry s panenkami, a že je potřeba provést další výzkum navazující na tyto počáteční poznatky, Dr. Sarah Gersonová a tým z Cardiffské univerzity spolu se společností Mattel se zavázaly k provedení dalších neurovědeckých studií v roce 2021. 

Reklama
Aktuální číslo
Reklama
Reklama
Reklama
přihlásit se k odběru newsletteru
MarieClaire logo
Close dialog icon

přejít na web

Odebírejte náš NEWSLETTER

Váš e-mail

Přihlášením k newsletteru souhlasíte s Obchodními podmínkami Burda a potvrzujete, že jste se seznámili se Zásadami ochrany soukromí Burda International CZ s.r.o.

Na váš e-mail jsme odeslali odkaz pro potvrzení odběru novinek.

Reklama
Reklama
Reklama