Přejít k hlavnímu obsahu
Reklama

Pravidla akce Genifique Sensitive testing

 1. K účasti na akci Genifique Sensitive testing (dále jen “akce”) je třeba, aby se účastník akce (dále jen “účastník”) zaregistroval prostřednictvím formuláře, který je umístěn na webové stránce www.marieclaire.cz v článku o této akci.

 2. Ve formuláři je třeba pravdivě vyplnit veškeré povinné položky.

 3. Registrace probíhá ve dnech 31. 7. – 13. 8. 2017.

 4. Účastník se může registrovat pouze jedenkrát, při podezření na porušení tohoto pravidla může být účastník z účasti na akci vyloučen.

 5. 50 účastníků vybraných partnerem akce (viz dále) na základě odpovědí ve formuláři (partner bude vybírat účastníky zejména s ohledem na propagovaný produkt Genifique Sensitive) obdrží poštou či jiným obdobným způsobem produkt Genifique Sensitive v hodnotě 2 260,- Kč. Tento produkt bude vybraným účastníkům zasílán od 14. 8. 2017. Vybraní účastníci, kteří produkt obdrží, jej mohou otestovat a v období 21. 8. – 18. 9. 2017 zaslat zpět odpovědní formulář se zpětnou vazbou, jak s tímto produktem byli spokojeni.

 6. Vyhodnocení testování produktu bude uveřejněno v průběhu října zejména na webu www.marieclaire.cz a v čísle 11/17 časopisu Marie Claire, případně i jiným způsobem v souladu se všeobecnými podmínkami (viz dále bod 9).

 7. Účastníkovi nevzniká nárok na zaslání vzorku, ani jiného náhradního plnění například v případě vyčerpání zásob vzorků či v případě, že vzorek nebude účastníkovi doručen.

 8. Účastník výslovně souhlasí, že jím ve formuláři uvedené osobní údaje budou automaticky i manuálně zpracovávány partnerem akce, kterým je společnost L´ORÉAL Česká republika s.r.o., IČ: 604 91 850, Plzeňská 11/213, Praha 5, 150 00, jako správcem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů pro marketingové a obchodní účely, včetně zasílání obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uvedené údaje mohou být v agregované podobě zpřístupněny mateřským společnostem správce pro statistické účely. Souhlas poskytuje účastník výše uvedenému partnerovi akce na dobu 10 let od jeho poskytnutí. Účastník bere na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné a že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i právo požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil závadný stav a další práva dle § 11,12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb. Dále má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Partner akce bude zajišťovat rozesílání vzorků.

Předchozím odstavcem není dotčen způsob zpracovávání osobních údajů organizátorem akce, společností BURDA Praha, spol. s r.o. (dále jen “organizátor akce”) jako správcem, jak je dále uvedeno v bodě 9 těchto pravidel.

 1. Akce se dále řídí pravidly účasti na akcích a podmínkami ochrany osobních údajů definovanými ve Všeobecných podmínkách společnosti BURDA Praha, spol. s r.o. (dále jen “všeobecné podmínky”), které jsou v platném a účinném znění k dispozici zde: http://burda.cz/cs/pro-ctenare/podminky-soutezi-a-predplatneho.

 2. Organizátor akce může pravidla akce kdykoli změnit, či akci bez náhrady zrušit.

 3. Účastí na akci akceptuje účastník tato pravidla a všeobecné podmínky (viz bod 9) 

Reklama
Aktuální číslo
přihlásit se k odběru newsletteru
Přihlášení k odběru newsletterů
* povinná pole